VOL335嫩模鱼子酱Fish私房古典旗袍配白丝袜秀完美身材诱惑写真70P鱼子酱嗲囡囡

VOL335嫩模鱼子酱Fish私房古典旗袍配白丝袜秀完美身材诱惑写真70P鱼子酱嗲囡囡

夏月,脉虚、身热而喘乏者,伤暑也;四肢发热,口唇干燥、烦闷不宁、而身不热者,脾热也。(原注:又有夜间发热,天明则退,或自汗出者,乃血发热,热在荣分,故不作渴,也宜清荣之剂。

节斋亲至山,屏癜舆从,徒步至其寓,所以示虔,道者望见即惊曰∶病深矣,既展拜相让,坐定,问公于服饵有生用气血之物,焙制未彻者乎?纹中有断续如流珠形者,为宿食)。

沉香木至轻也,而以水浸之则沉。曰∶咸生于火,火浅咸浅,火深咸深也。

凡食少饮多,水停心下,甚者,则悸;微者,短气;脉双弦者,寒也,皆大下后里虚。短脉气病,见于寸尺,不能满部,真阳遏抑。

有胃寒而呕吐者,脉弦迟、手足冷是也。  鼻头色青、腹中冷痛者(原注:木克土也),死。

贱者之脉,多壅浊。 地以形言,故有尽。

Leave a Reply